ECO AQUA DESIGN


Click pentru detalii complete de contact

ECO AQUA DESIGN - DESPRE NOI

Eco Aqua Design este o societate comercială care asigură servicii de proiectare şi consultanţă din tot domeniul hidrotehnic, având ca scop asigurarea unor servicii de studii, proiectare şi consultanţă pentru alimentări cu apă şi canalizări, construcţii şi amenajări hidrotehnice şi hidroenergetice, îmbunătăţiri funciare şi regularizări de râuri.
Proiectare:
Studii hidrologice şi hidrogeologice
Studii de inundabilitate
Studii geologice şi geotehnice
Captări de apă pentru diverse folosinţe
Reţele edilitare de apă şi canal, mediu urban şi localităţi rurale
Staţii de pompare alimentări cu apă şi canalizări
Staţii de tratare
Staţii de epurare
Amenajări hidrotehnice şi hidroenergetice
Reparaţii obiective hidrotehnice şi hidroenergetice
Hale industriale
Construcţii civile
Regularizări de râuri şi amenajări de torenţi
Protecţii de maluri, praguri deversoare, lucrări în albii
Diguri de protecţie, canale de irigaţii
Staţii de pompare folosinţe diverse
Expertize domeniile A1, A2, A7,A9, MMGA
Verificări proiecte A1, A2, A7,A9, B5, B7, B9
STUDII SI PROIECTARE
Domeniul de activitate al S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. este în principal tot domeniul de studii şi proiectare legat de ape:
-Alimentări cu apă şi canalizări
-Lucrări de Gospodărirea Apelor
-Lucrări de Îmbunătăţiri Funciare
-Lucrări din domeniul Hidrotehnic şi Hidroenergetic
-Construcţii civile şi industriale
Servicii de studii şi proiectare asigurate:
-Studii topografice
-Studii geotehnice
-Studii hidrologice şi de inundabilitate
-Studii hidrogeologice
-Studii de prefezabilitate
-Studii de fezabilitate
-Proiecte tehnice şi Caiete de Sarcini
-Detalii de execuţie
-Asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor
-Documentaţii pentru obţinere de avize
-Documentaţii pentru obţinere de autorizaţii de funcţionare

 

 

ultimele serviciiMai multe servicii