EURO QUALITY TEST


EURO QUALITY TEST - DESPRE NOI

EURO QUALITY TEST SRL are ca obiect principal de activitate - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  – 7112( conform CAEN rev.1)
 
Oferta de Servicii furnizate cuprinde urmatoarele:
  1. Expertizare tehnica, Consultanta si inginerie ( Proiectare , Dirigentie de santier ), Monitorizari si Testari in situ constructii si cai de comunicatii – Drumuri, Cai Ferate, Poduri, Lucrari de arta, Constructii civile si industriale;
  2. Laborator incercari constructii grad II autorizat ISC pe domeniile: GTF (Geotehnica si teren de fundare), MBM (Materiale pentru betoane si mortare), BBABP (Beton , beton armat, beton precomprimat), ANCFD (Agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri), MD (Materiale pentru drumuri), D (Drumuri), HITIF (Hidroizolatii, izolatii termice si izolatii fonice), VNCEC (Verificari  nedistructive  si a comportarii in   exploatare a constructiilor)
  3. Studii Geotehnice, Geologotehnice, Hidrogeologice si Impact de mediu, Foraje pentru apa, foraje de observatie nivel hidrostatic si epuismente pentru constructii si cai de comunicatii
  4. Cadastru si Topografie Cadastru intabulare, Planuri Topografice, GPS, Consultanta,  Asistenta, Executie, Monitorizare topografica
  5. Arhitectura si Proiectare – PUZ, PUD, CU, PAC, PTh+DDE;
  6. Subtraversari prin foraj dirijat de cai de comunicatii - drumuri  si  cai ferate
  7. Productie de betoane si prefabricate din beton si beton armat 
 
Personal competent / recunoscut / atestat / autorizat  de :
-  ISC – Sef laborator si Sefi Profile
-  MLPAT(MLPTL): -  Diriginti/Inspectori de Santier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D
-  ANCPI - Experti clasa I Cadastru / Cartografie / Geodezie
-  MTI-AFER – Responsabili SC
 
EURO QUALITY TEST are documentat, implementat si certificat un Sistem de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9000:2008 - Calitate, 14000:2005 - Mediu si OHSAS 18001:2008 – Sanatate si Securitate Ocupaţională, iar pentru Laboratorul de incercari conform SR EN ISO/CEI 17025:2005
 
EURO QUALITY TEST este membra a asociatiilor profesionale:
CNCisC - Comisia Nationala Comportarea in Situ a Constructiilor
APDP - Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania
RNLC - Reteaua nationala a Laboratoarelor din Constructii
AICPS – Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri
SRGF – Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii
ISSMGE - Societatea Internationala de Mecanica solului şi Inginerie Geotehnică
EuroGeoSurvey - Societatea Europeana a inginerilor Geologi