Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol

LICITATIE EXPIRATA

MUNICIPIUL BUCURESTI

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:   MUNICIPIUL BUCURESTI Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  060042 , Romania , Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU , Tel.  +40 213055530 , In atentia:  Silvia BARBULESCU director executiv, Dragos DIMITRIU sef serviciu , Email:  directiaproceduriachizitie@pmb.ro , Fax:  +40 213055587 , Adresa internet (URL):  www.pmb.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro   Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior                 I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice   Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   Nu Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI) II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta   Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol II.2)   Tipul de contract si locul executarii lucrarilor   Lucrari   Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Bucuresti Codul NUTS: RO321 - Bucuresti II.3)   Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru   Nu II.4)   Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor   Contractul se refera la proiectarea si executia lucrarilor necesare pentru realizarea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei (canal colector principal sub albia Dambovitei) si realizarea sistemului de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol.   Valoarea estimata fara TVA: 61,820,000 RON   Impartire in loturi   Nu II.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)   45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2) 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) II.6)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.04.2013   Durata: 32 luni incepand de la data adjudecarii contractului II.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   Nu II.8)   Informatii suplimentare   Procedura aplicata-licitatie deschisa cu aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene conform legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1)   Conditii referitoare la contract III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante     III.2)   Conditii de participare III.2.1)   Contracte rezervate   Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   Da   Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial Mediu 2007-2013 – Axa 1 VI.2)   Alte informatii   durata de finalizare a executiei lucrailor este 20 luni, la care se adauga 12 luni perioada de notificare a defectelor VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general   Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind   Legislatia fiscala: www.mfinante.ro   Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro   Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro VI.4)   Data expedierii prezentului anunt   02.04.2013 17:13

Pagina accesata de 198 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z