Executia lucrarilor de constructii ,instalatii,echipamente tehnologice aferente proiectului: „Modernizarea Statiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara” cod SMIS 40139.

LICITATIE EXPIRATA

Municipiul Timisoara

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:   Municipiul Timisoara Adresa postala:  Bv. C.D.Loga nr.1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300030 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 256408367 , In atentia:  Ec.Lucretia Schipor , Email:  achizitiipublice@primariatm.ro , Fax:  +40 256408477 , Adresa internet (URL):  www.primariatm.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro   Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior                 I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)   Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice   Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante   Nu Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI) II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta   Executia lucrarilor de constructii ,instalatii,echipamente tehnologice aferente proiectului: „Modernizarea Statiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara” cod SMIS 40139. II.2)   Tipul de contract si locul executarii lucrarilor   Lucrari   Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Municipiul Timisoara Codul NUTS: RO424 - Timis II.3)   Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru   Nu II.4)   Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor   Se vor executa lucrari pt.proiectul:„Modernizarea Statiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara” cod SMIS 40139, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia tehnica.   Valoarea estimata fara TVA: 5,687,319.94 RON   Impartire in loturi   Nu II.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)   45213350-1 - Lucrari de constructii de cladiri pentru mijloace de transport diverse (Rev.2) 45233162-2 - Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2) 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) II.6)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului   Durata: 7 luni incepand de la data adjudecarii contractului II.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice   Nu II.8)   Informatii suplimentare   Lucrarile se vor executa pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pt.proiectul din cadrul POR 2007-2013-Axa prioritara 1. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene conform legislatiei. Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1)   Conditii referitoare la contract III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante   Garantia de participare in suma fixa de pana la 2% din valoarea estimata, valabilitate 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor;Garantie de buna executie de max 10% din pretul contractului fara TVA. III.2)   Conditii de participare III.2.1)   Contracte rezervate   Nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare   Da   Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1.- „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”,Domeniul major de interventie 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: "Poli de crestere". VI.2)   Alte informatii   Lucrarile fac parte din proiectul: “Modernizarea Statiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara”. Contract de finantare nr.3617/29.01.2013, cod SMIS 40139. Procedura aplicata pentru atribuirea acestui contract este cerere de oferte.Criteriul de atribuire:"Pretul cel mai scazut". VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general   Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind   Legislatia fiscala: www.mfinante.ro   Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro   Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro VI.4)   Data expedierii prezentului anunt   09.04.2013 17:03

Pagina accesata de 130 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z